Măsura 411 - 41

MĂSURA 411-41 SPRIJINIREA FERMELOR AGRICOLE DE SEMI-SUBZISTENȚĂ

Corespondent Masura 141 – PNDR

se încadrează în Axa I – „Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier“

 

Se vor finanta 50 proiecte din care :

30 proiecte x 4.500 euro (cost mediu pe proiect) = 135.000 euro

20 proiecte x 7.500 euro (cost mediu pe proiect) = 150.000 euro

OBIECTIV GENERAL:

 • creșterea competitivității exploatațiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziție

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Prin măsura 141 se acordă sprijin public nerambursabil de 1500 de euro/an/fermă de semi-subzistență. Sprijinul se acordă pe o perioadă de maxim cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeași exploatație agricolă.

ATENȚIE!

Proiectele în care se constată fărămițarea exploatațiilor agricole cu scopul creării de condiții în mod artificial, în vederea obținerii unui avantaj și primirii sprijinului prin această măsură, nu sunt eligibile.

BENEFICIARI ELIGIBILI :

 • persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani, care desfăşoară activităţi economice, în principal activităţi agricole și a căror exploataţie agricolă: - are o dimensiune economică cuprinsă între 2 și 8 UDE; - este situată pe teritoriul ţării; - este înregistrat în Registrul unic de identificare – APIA și Registrul Agricol; - comercializează o parte din producţia agricolă obţinută.

Categorii de beneficiari eligibili :

Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice şi se pot înregistra şi autoriza :

 • individual și independent,ca persoană fizică autorizată
 • ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • ca membri ai unei întreprinderi familiale.

ATENȚIE: Un singur membru al familiei poate obține sprijinul pentru aceeasi exploatație agricolă (gospodărie familială).

CONDIȚII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

Pentru a putea primii sprijin în cadrul Măsurii 141, solicitantul va trebui să întocmească un Plan de afaceri pentru o perioadă de 5 ani.

După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului se verifică respectarea cerinţelor minime din Planul de afaceri depus iniţial la solicitarea sprijinului. La această dată solicitantul trebuie să demonstreze că faţă de situaţia iniţială a activităţii precizată în Planul de afaceri:

 • producţia agricolă obţinută destinată comercializării înregistrează creştere de 20 % şi
 • dimensiunea economică a exploataţiei agricole creşte cu minim 3 UDE.

ATENŢIE!

 • Începând cu anul 2012, toți beneficiarii măsurii 141 care prezintă Decizia de finanțare semnată cu APDRP pot depune proiecte pe măsura 121 – ” Modernizare exploatațiilor agricole , chiar dacă nu au avut completată la data depunerii proiectului și secțiunea B din Planului de afaceri, aferent măsurii 141.
 • În cazul solicitanților care își prevăd investiții prin Măsura 121 și primesc punctaj la acest criteriu de selecție dar care nu depun proiect conform pe această măsură, va înceta sprijinul și se vor recupera integral fondurile plătite

IMPORTANT !

CRITERII GENERALE DE SELECŢIE :

conform Ghidului solicitantului pentru măsura 141 din PNDR.

CRITERII DE SELECŢIE LOCALĂ :

Se va acorda punctaj suplimentar pentru :

 • proiecte care presupun investiţii inovative în arbuşti fructiferi;
 • proporţional cu cuantumul investiţiei angajate prin proiect;

proiecte ce presupun dezvoltarea creşterii animalelor din specia bovine de carne

Indicator

Ţinta

2012 - 2015

 

% îndeplinire criterii de selecţie

 

Număr de exploataţii care primesc sprijin financiar:

50

80%

 

-nou înfiinţate

 

30

 

 

-conduse de tineri sub 40 de ani

40

 

-conduse de femei

10