Măsura 411 - 23

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere se vor finanţa 7 proiecte având un cot mediu de 50.000 de euro. Total sprijin financiar pe măsură 350.000 de euro.