Măsura 411 - 12

MĂSURA 411-12 - INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

(Corespondent Masura 112 - PNDR)

 

Se încadrează în Axa I – „Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier“

 

 

Se vor finanta: 12 proiecte x 30.000 euro (cost mediu pe proiect) = 360.000 euro

 

OBIECTIVE GENERALE :

 • Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol şi zootehnic prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă;
 • Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură şi zootehnie.

 

BENEFICIARI ELIGIBILI

 

 • fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanțare) persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole și a căror exploataţie agricolă:

 

- are o dimensiune economică cuprinsă între 6 și 40 UDE;

 

- este situată pe teritoriul ţării;

 

- este înregistrat în Registrul unic de identificare – APIA și Registrul Agricol.

 

CATEGORII DE BENEFICIARI ELIGIBILI:

 

 • Personă fizică (dacă se angajează să se autorizeze ca PFA sau II – 30 de zile de la data primirii notificării privind selectarea CF)
 • Persoană fizică înregistrată și autorizată: individual și independent, ca persoană fizică autorizată/ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale
 • Asociat și administrator unic al unei societăți cu răspundere limitată.

 

IMPORTANT !

Finanțarea în carul Măsurii 112 este restricţionată pentru:

 

 • beneficiarii, precum și soții/soțiile acestora care au aplicat și au obținut sprijin pe Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor de semi-subzistență“
 • beneficiarii care se află în situații litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

 

CE ÎNSEAMNĂ INSTALAREA TINERILOR FERMIERI ! Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înființare și/sau preluare prin transfer de proprietate și/sau arendă/concesionare a unei exploatații agricole între 6 – 40 UDE,care produce în principal produse agricole vegetale și animale (materie primă) pentru consum uman și hrana animalelor pentru prima data în calitate de conducător (șef) de exploatație.

 

Înființarea unei exploatații agricole reprezintă prima înregistrare a terenurilor agricole la APIA și/sau a animalelor la ANSVSA/DSVSA/circumscripţia veterinară, în numele solicitantului.

 

Preluarea unei exploatații agricole reprezintă trecerea tuturor terenurilor agricole și a animalelor înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/DSVSA /circumscripţa veterinară de la cedent la cesionar.

 

CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

 

Pentru a putea primii sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă, ca şi conducător (şef) al acesteia;
 • deţine sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
 • prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei;
 • este membru al unei familii de fermier și a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.

 

Depunerea Cererii de Finanţare se va face în maxim 12 luni de la data înfiinţării/ preluării exploataţiei. Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant ,în nume propriu, în Registrul Fermelor, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

 

Data semnării contractului de finanţare aferent acordării sprijinului nu poate depăşi 18 luni de la data instalării tinerilor fermieri.

 

ATENŢIE!

Fărâmiţarea exploataţiilor agricole ,în scopul creării în mod artificial de condiţii necesare pentru a beneficia de aceste plăţi şi de a obţine un avantaj, contravine obiectivelor FEADR.

 

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 euro pentru o explotaţie agricolă cu dimensiune minimă de 6 UDE , iar peste această dimensiune , sprijinul pentru instalare poate crește cu 4.000 Euro/1UDE dar nu poate depăși 40.000 de euro/exploataţie.

 

IMPORTANT !

Sprijinul de instalrea va fi acordat în două tranşe de plată:

 

 • prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordare sprijinului și este de 60 % din valoarea sprijinului pentru instalare;
 • a doua tranşă de 40 % se va acorda la îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Planul de afaceri.
Indicator Ţinta 2012 - 2015 % îndeplinire criterii de selecţie
Număr de exploataţii care primesc sprijin financiar: - nou înfiinţate - conduse de tineri sub 40 de ani - conduse de femei 12 12 12 4 100%
Volumul total al investiţiilor 360.000 euro  
Număr de proiecte novative 3 25%
Număr de proiecte care vizează acţiuni de protecţia mediului 5 42%