GAL DRUMUL CARELOR
GAL DRUMUL CARELOR

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL CARELOR (GALDC) este un parteneriat public-privat realizat în baza principiilor Programului Național de Dezvoltare Rurală – Axa 4 Leader și reuneşte 51 de parteneri (15 reprezentanți ai sectorului public, 24 reprezentanți ai sectorului privat, 12 reprezentanți ai societății civile). Componența publică și privată respectă proporțiile privind parteneriatul, respectiv 70,59 % - sectorul privat, 29,41% - sectorul public.

În componenţa sa teritoriul GALDC cuprinde următoarele localităţi: Beleţi-Negreşti, Bogaţi, Boteni, Boţeşti, Davideşti, Hârtieşti, Leordeni, Priboieni, Stâlpeni, Topoloveni, Vultureşti – Judeţul Argeş, respectv Hulubeşti – Judeţul Dâmboviţa.

 

Teritoriul aferent GAL Drumul Carelor, se întinde pe o suprafaţă de 536,75 km² din care fondul forestier ocupă o suprafaţă de 266,57 km² .

 

Obiectivul general este crearea și funcționarea inițiativelor de dezvoltare locală la nivelul teritoriului Drumul Carelor.

 

Scop - Îmbunătăţirea capacitatilor, aptitudinilor şi competentelor populaţiei, diversificarea modalităţilor de exploatare economică precum și dezvoltarea turismului ecologic pentru conservarea și promovarea patrimoniului natural și cultural în teritoriul Drumul Carelor şi a identităţii culturale.

 

Priorități

  • Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, adecvarea cunoştinţelor profesionale şi schimbarea mentalităţii.
  • Conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi architectural tradiţional, dezvoltarea şi potenţarea turismului în scopul păstrării identităţii locale.
  • Dezvoltarea economică durabilă, încurajarea asocierii producătorilor locali şi gestionarea responsabilă a resurselor de mediu.

Linii directoare

Pentru valorificarea punctelor forte specifice teritoriului Drumul Carelor, implicit pentru o dezvoltare echilibrată a acestuia, se vor urmări ca şi puncte cheie ale teritoriului şi drept urmare - axul în jurul căruia se vor centra toate acţiunile viitoare ale grupului, următoarele linii directoare:

  • Valorificarea potenţialului agricol, zootehnic, apicol şi forestier de care teritoriul Drumul Carelor, dispune, promovarea agriculturii ecologice, conservarea biodiversităţii și promovarea notorietăţii produselor locale.
  • Dezvoltarea turismului, protejarea mediului, conservarea peisajului cultural tradiţional, un element cheie al patrimoniului naţional natural și architectural care contribuie la bunăstarea oamenilor și la consolidarea identităţii teritoriului.
  • Consolidarea serviciilor pentru populaţie: sociale, culturale, educative, sanitare, crearea unui mediu atractiv și stimulativ pentru toate segmentele de populaţie care trăiesc în zonă, mediu care va oferi tineretului șanse si motive pentru a rămâne în teritoriu.
  • Sprijinirea activitatilor non-agricole în cadrul GAL Drumul Carelor, sporirea atractivităţii economice, și în special susţinerea și promovarea meșteșugurilor, serviciilor și a prelucrării produselor din teritoriu.
  • Sprijinirea educaţiei vocaţionale şi a programelor de formare şi difuzare de cunoştinţe în teritoriul Drumul Carelor, interconectarea teritoriului cu alte zone din ţară și străinătate.
Plan de Dezvoltare Locala
 
Erata plan de dezvoltare locala
 
Planul de achiziţii 2013
 
Planul de achiziţii 2014
 
Planul de achiziții 2015 - Revizia I
 
Planul de achiziții 2015 - Revizia II
 
Planul de achiziții 2015 - Revizia III
 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală – Drumul Carelor
Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate pentru Axa 4 - LEADER a PNDR, parteneriatul public-privat Drumul Carelor a participat la procesul de selecţie pentru GALuri, organizat de către Autoritatea de Management pentru PNDR. Pentru a putea implementa strategia de dezvoltare a teritoriului, parteneriatul s-a organizat din punct de vedere juridic şi a constituit o asociaţie în conformitate cu prevederile OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile si completarile ulterioare. ... citeste tot
 
Planul de achiziții 2015 - Revizia IV